Vacature penningmeester

Vacature penningmeester

Turnstad Groningen is op 1 januari 2020 ontstaan vanuit een fusie van 3 turnverenigingen in Groningen. Op 20 verschillende locaties in en rondom de stad worden diverse gymnastische lessen aangeboden: peuter & kleutergym, recreatie- & wedstrijdturnen, ritmische gymnastiek, acrogym (wedstrijdsport) en freerunning.

Ter vervanging van de huidige penningmeester zoeken wij zsm een nieuwe penningmeester! De penningmeester is het financiële geweten van de vereniging en denkt mee over het beleid en de organisatie van de vereniging. Affiniteit met de (gym)sport is een pré.

Taken bestuur
Samen met de verenigingsmanagers en vaste vrijwilligers zorgt het bestuur ervoor dat de circa 1.000 personen kunnen sporten bij de vereniging. Dat is het belangrijkste.
Daarnaast organiseren we als bestuur en verenigingsmanagers wedstrijden, zoals de Turncup en de toestelfinales.
We zorgen voor trainers, locaties en materialen.
We zorgen voor beleid en reglementen.
We verzorgen de Algemene Ledenvergadering.
We zorgen dat we met z’n allen op alle fronten telkens iets verbeteren.
We zorgen dat de verenigingsfinanciën op orde zijn.
We proberen met subsidies en sponsoring de contributie laag te houden. Voorbeeld: De Grote Clubactie.
We organiseren dat alle werkzaamheden telkens door kunnen gaan. Aan- en afmeldingen, proeflessen, incasso’s. Bij voorkeur wordt dit door vrijwilligers verzorgd.

Hoofdtaken penningmeester

Draagt zorg voor een goede boekhouding
Beheert de gelden en bezittingen van de vereniging
Maakt jaarlijks een begroting
Legt jaarlijks op de ALV verantwoording af over de financiële positie van de vereniging
Geeft inzicht in de boekhouding aan de door de ALV benoemde kascontrolecommissie
Verzorgt de salarisadministratie en onkostenvergoedingen voor betaalde vrijwilligers

Tijdsbesteding
Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvan de tijdsbesteding wisselt, maar dit komt gemiddeld neer op 4 uur per week. We komen daarnaast als bestuur één avond per maand in de turnhal (sporthal Europapark) samen.

De inwerkperiode kan wat ons betreft op korte termijn beginnen, maar we gaan graag in overleg met de sollicitant over de mogelijkheden.

Lijkt dit je wat, twijfel je nog of heb je vragen? Stuur dan vooral een mail naar: bestuur@turnstadgroningen.nl

Reageer