Vacatures bestuur- Turntechnisch & Algemeen bestuurslid

Wat zoeken we? 
We willen het komende seizoen graag verder groeien! Niet zozeer in ledenaantallen, maar wel als vereniging. We stellen een jaarplan en ambities op en met onze wens en doel om sneller vooruit te kunnen, hebben we 2 extra bestuurders nodig. 

We zoeken één bestuurder met een turnsport technische achtergrond. Deze moet de gymnastieksport dus goed kennen, waardoor hij/zij een klankbord kan zijn voor de teamleider en daarnaast vanuit een kundige blik kan meebeslissen over de koers die we als vereniging inzetten. 

De andere bestuurder heeft een algemeen profiel en zal zich gaan bezighouden met personeelszaken.

Het gaat in beide profielen om een vrijwilligersfunctie waarbij je invloed kunt uitoefenen en de vereniging écht vooruit kunt helpen. De tijdsbesteding wisselt, maar komt gemiddeld neer op 4 uur per week. We komen daarnaast als bestuur één avond per maand in de turnhal samen.

Waaruit bestaan de bestuurstaken?
Samen met de verenigingsmanagers en vaste vrijwilligers zorgen we dat circa 1.100 personen kunnen sporten bij de vereniging. Dat is het belangrijkste.

  • Daarnaast organiseren we wedstrijden, zoals de recente Turncup en de toestelfinales van vorige maand. 
  • We zorgen voor trainers, locaties en materialen. 
  • We zorgen voor beleid en reglementen.
  • We verzorgen de Algemene Ledenvergadering.
  • We zorgen dat we met z’n allen op alle fronten telkens iets verbeteren. 
  • We zorgen dat de verenigingsfinanciën op orde zijn.
  • We proberen met subsidies en sponsoring de contributie laag te houden. Voorbeeld: De Grote Clubactie.
  • We organiseren dat alle werkzaamheden telkens door kunnen gaan. Aan- en afmeldingen, proeflessen, incasso’s. Bij voorkeur wordt dit door vrijwilligers verzorgd

Nieuwsgierig met wie je samen zal gaan werken? Kijk dan hier: Bestuur – Turnstad Groningen

Wil je de vereniging mee vooruit helpen vanaf volgend seizoen? Neem dan voor 1 oktober 2023 contact op met één van de bestuurders! Via email bestuur@turnstadgroningen.nl 

Reageer