Update maatregelen Corona – 23 april

Beste ouders, verzorgers en leden,

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag is weer wat ruimte gekomen om in beweging te komen voor de jeugd. De KNGU (onze sportbond) heeft gestreden om ook weer binnen te mogen sporten, maar dat is helaas niet gelukt. Wel mag er weer buiten gesport worden wat een positieve ontwikkeling lijkt en mogelijkheden biedt, maar tegelijkertijd ook heel veel vragen oplevert.

Wat mag wel en wat mag niet? Hoe werkt het precies met de gemeenten die met alle sportclubs in contact moeten treden over het buiten sporten en hoe verschillend zijn wellicht de richtlijnen per gemeente? Duidelijkheid en zorgvuldigheid is voor ons een voorwaarde. De KNGU neemt deel aan de projectgroep van NOC*NSF om hieraan invulling te geven. Er wordt hard gewerkt aan een protocol dat richting geeft aan hoe verder na 28 april. Met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) wordt gesproken over hoe de lokale organisatie eruit kan gaan zien.

Achter de schermen wordt dus druk gewerkt aan een plan om op een verantwoorde manier weer te mogen en kunnen sporten. Zodra er meer duidelijkheid over is zullen we dat direct melden. Hoewel de versoepeling vanaf 29 april ingaat, houden wij ons wel aan de meivakantie. Dat betekent dat de lessen niet eerder dan 6 mei weer van start zullen gaan mits we daar een goede en verantwoorde vorm in kunnen vinden.

Ondertussen zullen we via onze website en via onze leiding beweegtips en lessen blijven aanbieden

Beweegtips voor thuis

Met vriendelijke groet,
bestuur & verenigingsmanagers Turnstad Groningen

Reageer