Uitnodiging ALV

Het bestuur van Turnstad Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2024.

Mocht je de officiële uitnodiging, notulen van afgelopen ALV en de agenda nog niet hebben ontvangen, Stuur dan een mailtje naar communicatie@turnstadgroningen.nl

Reageer