Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hieronder tref je de uitnodiging aan van de Algemene Ledenvergadering
De bijbehorende stukken zullen nog aangevuld worden op deze website met uitzondering van het financiele verslag.
Wanneer je aanwezig bent op de algemene ledenvergadering, kun je deze opvragen bij penningmeester@turnstadgroningen.nl

 

SECRETARIAAT

Calvijnstraat 20
9746 BE Groningen
bestuur@turnstadgroningen.nl

Groningen, 22 maart 2022

Betreft Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Turnstad Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 19 april 2022.

De vergadering begint om 19:30 uur en wordt dit jaar  gehouden in:.

Sporthal Europapark
(achter de kantine met uitzicht op de turnhal)
Helperpark 306
9723 ZA te Groningen.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 juni 2022
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Jaarverslag 2022
 6. Financieel verslag 2022
 7. Verslag Kascommissie
 8. Vaststellen van de begroting 2023
 9. Benoeming Kascommissie 2023
 10. Huldigingen
 11. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend: Peter Koopmans, Marion Setz, Danielle Dusssel, Minca Holman, Dieter Staelens
  2. Benoeming: Michel Holzhausen, Edwin Hoek
 12. v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting (uiterlijk 22.00 uur)Namens het bestuur van Turnstad Groningen,
 15. Jason van Kampen
  Secretaris

Reageer