Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20 april

Het bestuur van Turnstad Groningen nodigt hierbij alle ereleden, leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april 2022.

De vergadering begint om 19:30 uur en wordt dit jaar gehouden in:

Sporthal Europapark (achter de kantine op de eerste verdieping met uitzicht op de turnhal)
Helperpark 306, 9723 ZA te Groningen.

Het financiele jaarverslag is op te vragen via bestuur@turnstadgroningen.nl

De andere stukken zijn vanaf maandag 11 april op deze pagina te vinden

Reageer