Starten van Buitentrainingen vanaf 6 mei (Gemeente Groningen)

(Per groep hebben de ouders/ leden onderstaand bericht gepersonaliseerd voor de eigen les ontvangen (Freerunning Eelde volgt 8 mei). Houd ook de komende tijd de ongewenste emailbox in de gaten)

Beste ouder(s), verzorger(s) en leden,

Zoals jullie wellicht in het nieuws hebben vernomen mag er weer getraind worden. Dit mag echter alleen in de buitenlucht en (nog) niet binnen in een gymzaal of sporthal. De lobby van de KNGU en NOC NSF voor het binnen sporten heeft helaas (nog) niet tot toestemming voor binnen lessen geleid. In de afgelopen week zijn er protocollen opgesteld, is er contact met gemeente geweest, overleg met train(st)ers voor mogelijke alternatieven, net als het uitzoeken hoe zaken verzekeringstechnisch in elkaar zitten.

Het volgende is er uit gekomen:

 • er zijn duidelijke richtlijnen waar we ons als club(bestuur), leiding, sporters en ouders aan dienen te houden
 • leiding is bereid buiten training te geven en ziet voor de meeste groepen mogelijkheden.
 • met de verzekering is buitensporten gedekt mits er geen materialen worden gebruikt die in een gymzaal of sporthal thuishoren en niet buiten. (Dit betekent dus een aangepaste les en niet zoals jullie dit gewend zijn).
 • we hebben bij de gemeente ingediend waar en wanneer we graag willen sporten en deze aanvraag is goed gekeurd.

De lessen starten weer vanaf woensdag 6 mei.

In deze mail informeren we jullie over hoe we dit gaan doen:

* We houden ons streng aan de protocollen: 

 • zie bijlage protocol ouders
 • zie bijlage protocol sporters

* We houden ons strikt aan het reguliere lesrooster maar zullen de lestijd inkorten met 10 minuten. Dit om het wisselen geleidelijk te laten verlopen en zo min mogelijk mensen bij elkaar te hebben.  

 *Zolang de maatregelen van de overheid van kracht zijn (en zonder tegenbericht van ons) zal de locatie voor de lessen als volgt zijn:

                               

Wijk:
Locatie buitentraining:
Trainer:
Dag:
Lestijden: De vaste groepsindelingen blijven gehandhaafd

 

* Wij vragen ouders/ leden: 

 • blijf thuis als je verkouden of grieperig bent
 • niet eerder dan maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn
 • niet later dan maximaal 10 minuten na einde training opgehaald te worden en bij voorkeur zo snel mogelijk
 • halen en brengen kan aan de kant van de weg of een nabij gelegen parkeerplaats
 • ouders lopen niet mee naar het verzamelpunt en/of de trainingsplek en komen daar ook niet om te kijken en/of de kinderen op te halen. Blijf als ouder zoveel mogelijk in de auto zitten (of bij je eigen fiets staan). De train(st)er zal het wisselmoment aangeven
 • leiding zal iets verderop staan om leden op te vangen en samen naar de trainingsplek te lopen
 • LET OP: wij hebben nu locaties gekozen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke binnen locaties gesitueerd zijn. Wij zullen ervaren of dit goede plekken zijn en zo nodig locaties aanpassen. Dit zal in overleg met de trainers gaan.
 • LET OP: Aanpassingen voor de kleutergroepen (kinderen onder de 6 jaar). Hier geldt een maximum van 8 deelnemers per begeleider (richtlijnen KNGU). Hoewel deze groepen groter zijn kan dus niet iedereen tegelijkertijd sporten. Omdat wij geen inschatting kunnen maken hoeveel kinderen er daadwerkelijk zullen komen vragen we aan ouders van deze groep om bij mij aan te geven of je zoon/ dochter wel of niet komt trainen. Wij zullen indien nodig een aangepast rooster voor de kleuters maken en dit communiceren.
 • LET OP: De peutergroep en het nijntje beweegdiploma (2-4 jaar) gaan nog niet door. Dit omdat daar normaal gesproken ouders bij zijn en wij volgens de richtlijnen geen ouders mogen toelaten bij de lessen. Wij vinden buitentrainingen voor deze groep niet overzichtelijk genoeg en onverantwoord om die op dit moment door te laten gaan.
 • Bij slecht weer zal de training niet door gaan. Dit wordt zo veel mogelijk via de mail en de site gecommuniceerd. Daar waar er app groepen zijn zal dit via de app worden gecommuniceerd.

Wij vragen mee te nemen: 

 • een lege blaas! Er zijn geen toiletten beschikbaar
 • geschikte sportkleding (speciale turnkleding is niet nodig). Goede sportschoenen en eventueel laagjes voor als het iets frisser is
 • een eigen handdoek en een flesje water
 • indien leiding dat vraagt extra materiaal (bijv. 2 gevulde flesjes water)
 • voor leden van 13-18 jaar vragen wij te allen tijden rekening te houden met het houden van 1,5m afstand van elkaar. Dit zal ook gelden voor groepen waarin iemand van 13 jaar of ouder zit. Dan geldt deze maatregel voor de hele groep.
 • respecteer ook de afstand van de trainer/ trainster. We snappen dat jullie allemaal blij zijn elkaar weer te zien, maar high fives/ handschudden etc mag niet!

Met betrekking tot de contributie kunnen we nog niet veel nieuws brengen ten opzichte van de laatste nieuwsbrief, maar we leggen graag het een en ander uit:

 • Omdat veel van onze leiding bij Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen in dienst is en niet bij ons, komen we niet voor de NOW in aanmerking. De sportservicebureau’s zijn er hard voor aan het lobbyen om dat te veranderen, maar nu vissen we achter het net.
 • Zo ook met betrekking tot de zaalhuur. Een enkele zaal hoeven we niet te betalen, maar het overgrote deel (van de gemeente Groningen) nog wel. Ook daar wordt nog steeds druk over onderhandeld.
 • Alle kosten die we nu niet maken worden bijgehouden en zullen als een korting verrekend worden met de contributie voor alle leden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we jullie berichten
 • in de afgelopen weken hebben we herhaaldelijk nieuwsbrieven verstuurd over alle maatregelen die we moesten nemen en waar we achter de schermen mee bezig waren. Mocht je die gemist hebben (kijk ook even in ongewenste berichten) dan kan je alles nalezen op de website https://turnstadgroningen.nl/
 • Hoewel we als vereniging niet verplicht zijn iets tegenover de contributie te stellen, vinden we het heel vervelend dat er de afgelopen weken geen lessen zijn geweest. We doen er alles aan om jullie toch zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen zonder het voortbestaan van de club in gevaar te brengen. Hoewel de situatie nog niet ideaal is, zijn we erg blij dat we toch weer mogen sporten. Mocht je dit nog niet aandurven, zie dan ook onze rubriek online thuis lessen op de website.

Prangende vragen die in dit stuk niet worden beantwoord kunnen gesteld worden aan:

 • de leiding als het specifiek over iets in jouw groep gaat
 • Irene of Daphne voor andere/ algemene zaken, bij voorkeur via de email communicatie@turnstadgroningen.nl  / verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl of via whatsapp/ telefonisch via 06-36292324

Petitie:

Teken ook de petitie zodat we hopelijk eerder dan 1 september weer in onze geliefde zalen mogen sporten! https://www.petities.com/gymsportclubs_binnensport_buitenspel_gezet

Hopende jullie voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Zodra er weer nieuws is, zullen we dat uiteraard melden. Voor nu vooral weer veel plezier met sporten! Let een beetje op elkaar.

Met vriendelijke groet,

Verenigingsmanagers Turnstad Groningen

 

Reageer