Dit is een Privacyverklaring Turnstad Groningen, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77200381. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.