Onafhankelijk onderzoek over grensoverschrijdend gedrag binnen de gymsport

Beste sporters, ouders/verzorgers en trainers,

De afgelopen weken werd er veelvuldig gesproken over de documentaire Athlete A
op Netflix en de situatie rondom topturner(ster)s en misbruik wereldwijd. De
ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Daarom heeft het bestuur van de
gymnastiekbond (KNGU) op 29 juli helaas het topsportprogramma turnen dames van
TeamNL per direct stopgezet. Hier lees je het persbericht waarin de beslissing wordt
toegelicht.

De KNGU werkt al jaren met alle clubs, coaches en trainers aan een pedagogisch
verantwoord en veilig sportklimaat. Er is al veel werk verzet. Alle train(st)ers van Turnstad Groningen hebben
namelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zij volgen tijdens hun opleiding
standaard modules over pedagogiek. Daarnaast heeft onze club een
verenigingscontactpersoon (VCP), Miriam Feddema, waar iedereen van onze club
terecht kan met zijn of haar meldingen over grensoverschrijdend gedag.

Door alle reacties van de afgelopen periode heeft de KNGU onlangs besloten tot
een onafhankelijk onderzoek over aard en omvang van misbruik en
grensoverschrijdend gedrag bij begeleiding van jonge sporters. Hierbij wordt
gekeken naar alle wedstrijddisciplines. Het onderzoek richt zich op topsporters.
Daarnaast wil de KNGU ook weten of zij de juiste dingen doet. Dit wordt ook
onderzocht. Het onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Verinorm B (een
onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en
wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Verhaal kwijt?
Het onderzoek richt zich op topsport, echter de KNGU roept nadrukkelijk alle sporters
op die grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren, zich te melden. Sporters
kunnen hun verhaal kwijt, maar ook melding maken. Hier vind je meer informatie en
alle contactgegevens. Wil je als trainer je verhaal kwijt, dan kan dit ook via
bovengenoemde contactgegevens.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Het blijkt dat voor veel mensen het niet duidelijk is wat precies grensoverschrijdend
gedrag en seksuele intimidatie is. Lees de definitie hier. Op de site van de KNGU vind
je meer informatie over het onderzoek. Natuurlijk kun je ook bij ons terecht. Je kunt
ons bereiken via verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl, communicatie@turnstadgroningen.nl en/of 06-36292324   (b.g.g. te bereiken via whatsapp of voicemail)

Met vriendelijke groet,
Bestuur & verenigingsmanagers Turnstad Groningen

Reageer