Nieuwsbrief 22 december 2021

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan bod:

– Goed nieuws! Tijdelijk verenigingsmanager
– Lessen tijdens lockdown
– Contributie tijdens lockdown
– GEZOCHT! penningmeester en voorzitter

GOED NIEUWS! TIJDELIJKE VERENIGINGSMANAGER
Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat onze verenigingsmanager in de ziektewet zit. Gelukkig hebben we een vervanger gevonden. Zij is te bereiken op communicatie@turnstadgroningen.nl. Een reactie kan overigens wel enkele dagen duren vanwege de drukte op de vereniging en het wegwijs maken/ worden van de vervangend verenigingsmanager. Hieronder stelt ze zich even voor.
Hallo Allemaal, mijn naam is Anne Minkes. Ik ben 41 jaar en heb 2 kinderen van 4 en 9. Mijn dochter van 9 zit op ritmische gymnastiek. Zodoende kwam de mail met de noodoproep bij mij binnen en hier ben ik dan 😊. Ik heb 10 jaar lesgegeven in het middelbaar onderwijs, had samen met mijn man een eigen winkel en kledingverhuur en was de laatste jaren bewust thuisblijfmoeder. Een achtergrond in een van de sporten van Turnstad Groningen heb ik niet, maar wel de drive om de vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de afwezigheid van de verenigingsmanager Daphne.

LESSEN TIJDENS LOCKDOWN
Op zaterdag 18 december heeft Minister-president Rutte bekendgemaakt dat vanaf 19 december alle binnensportlocaties dichtgaan tot tenminste vrijdag 14 januari 2022. Helaas betekent dit voor onze vereniging dat er in die periode binnen geen lessen meer worden gegeven. Onze trainers zijn hard aan het werk om een alternatief te bieden met buiten lessen, online lessen of thuisopdrachten. Een aantal leden/ouders zullen hier ook al het een en ander over ontvangen hebben.
Deze week en in de kerstvakantie zijn de trainers niet verplicht om lessen aan te bieden maar mogen dit wel doen in overleg. De groepen horen van de trainers wanneer hiervoor iets is ingepland. Ook na de vakantie proberen we zoveel mogelijk alternatieven aan te bieden. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden hier gebruik van zullen maken.

CONTRIBUTIE TIJDENS LOCKDOWN
We krijgen regelmatig vragen of de contributie tijdens de lockdown wel betaald moet worden. Voor sportscholen hoef je tijdens een lockdown je abonnement niet te betalen. Helaas geld dit niet voor een sportvereniging. We zullen tijdens deze lockdown de situatie opnieuw bekijken en wanneer hierover meer bekend wordt dit jullie laten weten.
Als vereniging zijn dit voor ons ook moeilijke tijden. Financieel ging het allemaal net weer wat beter, maar we weten niet hoe we uit deze nieuwe lockdown gaan komen. We willen onze leden vragen om ons te blijven steunen en lid te blijven. Maar we weten natuurlijk dat dit ons allemaal raakt. Neem dus contact met ons op als u wel lid wilt blijven maar door de pandemie ook financieel geraakt bent en betaling nu niet of nauwelijks lukt. Dan denken we graag met u mee.

GEZOCHT PENNINGMEESTER EN VOORZITTER!
De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft nog steeds niet geleid tot concrete aanmeldingen. Daarom nogmaals een noodkreet: wilt u de grootste turnvereniging van het Noorden uit de brand helpen, meld u dan aan voor een van de vacante bestuursfuncties. Zonder nieuwe bestuursleden komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. Beide functies zijn onbezoldigd, maar u ontvangt wel een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. We hopen dan ook dat iemand zich aanmeldt om de vereniging uit de brand te helpen! Voor meer informatie of een gesprek, kunt u een mail sturen naar bestuur@turnstadgroningen.nl.

We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen.

Bestuur Turnstad Groningen

 

Reageer