Nieuwsbericht over selectietrainingen in de vakantie

Beste ouders, verzorgers en leden
met trainers in de bcc,
Vanaf afgelopen dinsdag zijn wij ontzettend druk bezig geweest te onderzoeken of ook wij weer buiten gezamenlijk kunnen gaan sporten. Ondanks de lobby van de KNGU en NOC NSF is het binnensporten helaas nog niet vrijgegeven.

Er zijn protocollen opgesteld, er is contact met gemeente geweest, overleg met train(st)ers voor mogelijke alternatieven net als het uitzoeken hoe zaken verzekeringstechnisch in elkaar zitten.

Het volgende is er uit gekomen:

  • er zijn duidelijke richtlijnen waar we ons als club(bestuur), leiding, sporters en ouders aan dienen te houden
  • leiding is bereid gezamenlijk buiten training te geven en ziet voor de meeste groepen mogelijkheden. Voor de oudere groepen is er nog discussie over, gezien leden vanaf 19 jaar en ouder geen toestemming hebben om gezamenlijk buiten te sporten en we hen niet willen uitsluiten
  • met de verzekering is buitensporten gedekt mits er geen materialen worden gebruikt die in een gymzaal of sporthal thuishoren en niet buiten.
  • we hebben bij de gemeente ingediend waar en wanneer we graag willen sporten en we hebben het rooster zo ingedeeld dat we grote druk bij halen en brengen voorkomen.
  • HELAAS heeft de gemeente nog geen toestemming gegeven om te sporten in de openbare ruimte en zijn veel sportvelden al bezet voor alle sporten die dit specifiek nodig hebben voor hun (buiten)sport.
Het wachten is dus daarop. We hadden jullie graag beter nieuws gegeven, maar we gaan nu eerst nog even door met de online trainingen.
Met betrekking tot de contributie kunnen we nog niet veel nieuws brengen

  • Omdat veel van onze leiding bij Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen in dienst is en niet bij ons, komen we niet voor de NOW in aanmerking. De sportservicebureau’s zijn er hard voor aan het lobbyen om dat te veranderen, maar nu vissen we achter het net.
  • Zo ook met betrekking tot de zaalhuur. Een enkele zaal hoeven we niet te betalen, maar het overgrote deel (van de gemeente Groningen) nog wel. Ook daar wordt nog steeds druk over onderhandeld.
  • Alle kosten die we nu niet maken worden bijgehouden en zullen als een korting verrekend worden met de contributie. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we jullie berichten
  • in de afgelopen weken hebben we herhaaldelijk nieuwsbrieven verstuurd over alle maatregelen die we moesten nemen en waar we achter de schermen mee bezig waren. Mocht je die gemist hebben (kijk ook even in ongewenste berichten) dan kan je alles nalezen op de website https://turnstadgroningen.nl/
  • Hoewel we als vereniging niet verplicht zijn iets tegenover de contributie te stellen, vinden we het heel vervelend hoe het nu verloopt en doen we er alles aan om jullie toch zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen zonder het voortbestaan van de club in gevaar te brengen. Ook wij willen natuurlijk iedereen graag weer zo snel mogelijk in beweging hebben en leveren waar we als sportclub voor staan!
Hopende jullie voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Zodra er weer nieuws is, zullen we dat uiteraard melden.
met vriendelijke groet,
bestuur en verenigingsmanager Turnstad Groningen

Reageer