Wil je je aanmelden? Dat kan op deze pagina. Je lidmaatschap begint op de datum van inschrijving. Informatie over contributie is te vinden op de pagina contributie. Je kan je alleen schriftelijk afmelden via deze pagina

Wil je eerst een keer komen proeven meld je dan aan via de proefpagina. Niet op elke les is namelijk (nog) plek en bovendien ben je niet verzekerd als je zomaar langs komt om mee te doen.

Niet voldoende inkomsten om de contributie te kunnen betalen? Je kan dit aangeven bij de wijze van betalen en dan helpen wij je graag verder met een aanvraag via Stichting Leergeld en/of Jeugdsportfonds. Enkele dagen na je aanmelding nemen wij contact met je op.

Opgave lidmaatschap
Door het invullen van uw e-mailadres geef je toestemming aan Turnstad Groningen om je e-mailadres te gebruiken voor correspondentie met je
(zoals bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering. Wens je de nieuwsbrieven niet meer te ontvangen dan kan je je te allen tijde daarvoor uitschrijven via de knop unsubscribe onderaan de nieuwsbrief).
geef hier de datum op: DD-MM-JJJJ
Vul hier de gewenste trainingsdag in bijvoorbeeld: maandag

Het lidmaatschap beëindigen kan alleen op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Daarbij dient een maand opzegtermijn in acht genomen worden. De opzegging dient vóór 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december schriftelijk binnen te zijn middels het afmeldformulier op deze website

Je hebt vanuit de wet het recht op 14 dagen bedenktijd. Als je binnen 14 dagen na aanmelding je je weer officieel afmeld zullen wij dit kosteloos regelen. Ben je te laat met het opzeggen van het lidmaatschap, dan brengen wij nog voor maximaal 1 kwartaal de contributie in rekening. Maak je gebruik van Stichting Leergeld en/of Jeugdsportfonds dan dien je zelf een nieuwe aanvraag te doen voor een volgend seizoen, het lidmaatschap loopt gewoon door tenzij deze volgens bovengenoemde regels is opgezegd.

Ik verklaar mij te houden aan de afmeldregel: een bericht voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december  middels de afmeldpagina en aan de contributieverplichting:  betaling via automatische incasso

Ik machtig hierbij Turnstad Groningen elke maand (muv juli/ aug)
de contributie te innen d.m.v. automatische incasso
{incassantIDNL65 INGB 0000 994 652}
betaling via automatische incasso Ik machtig hierbij Turnstad Groningen elke maand (muv juli/ aug) de contributie te innen d.m.v. automatische incasso {incassantIDNL65 INGB 0000 994 652}
Ook als Jeugfonds Sport of Stichting Leergeld een bijdrage kan doen voor de contributie willen we graag weten of er akkoord is voor automatische incasso en/of betalen per factuur. Soms de subsidie vanuit deze fondsen namelijk niet voldoende voor alle kosten van de vereniging en komt er nog een (klein) deel ten laste aan het lid zelf
"Ik (of mijn wettelijke voogden in het geval dat ik minderjarig ben) ga akkoord dat er bij activiteiten van Turnstad Groningen foto’s van mij gemaakt worden en dat deze foto’s gepubliceerd worden op turnstadgroningen.nl en/of het Facebook- , Twitter- en instagramaccount van Turnstad Groningen. Ik ben er van op de hoogte dat ik ook na akkoord het wettelijke recht heb schriftelijk bezwaar te maken tegen gepubliceerde foto's en Turnstad Groningen na bezwaar deze foto's zal verwijderen"
Bezig met versturen