Onze lessen zijn besloten. Bij een eerste keer proeven mogen de ouders in de zaal blijven om te zien en te ervaren waar hun kind terecht komt, maar omwille van de kwaliteit van de les mogen ouders verder niet bij de les aanwezig zijn. Onder andere omdat er in veel gymzalen nauwelijks ruimte is voor ouders om op afstand te zitten en/of kijken en dat zijn weerslag heeft op de deelname van het kind. Daarom worden er af en toe kijklessen georganiseerd. Deze zullen vroegtijdig door de train(st)ers aangekondigd worden. Zowel in de les als op deze website. De eerste en de laatste 5 minuten mag er overigens vanuit de deurpost wel even gegluurd worden in de lessen.