Incasso maart

Afgelopen weekend zijn de facturen voor de betalingsperiode maart 2020 verstuurd vanuit ons systeem van de ledenadministratie met het emailadres Noreply_1027204@digimembers.nl. Aangezien wij op dit moment nog niet de schade van het stilleggen van de lessen kunnen overzien, laten we op dit moment conform de richtlijnen van de KNGU (de gymnastiekbond) de contributie eerst doorlopen.

Uiteraard zijn wij in gesprek met de KNGU over welke maatregelen we allemaal kunnen nemen en waar we aanspraak op kunnen maken als gedupeerde vereniging. Vooralsnog is er ons echter nog niets toegezegd en lopen alle (vaste) lasten/kosten gewoon door. Om de sportclub niet ter ziele te laten gaan en straks bijna 1400 leden geen sport meer te kunnen bieden, vragen wij solidariteit van al onze leden door de contributie door te betalen.

We houden de berichtgeving vanuit de KNGU nauwlettend in de gaten en zullen per betalingsperiode opnieuw bekijken en beoordelen of wij als vereniging de contributie inning moeten laten doorlopen.

Bestuur Turnstad Groningen

Reageer