Incasso Bondscontributie

Helaas is per abuis bij alle leden t/m 15 jaar het verkeerde bedrag aan bondscontributie gefactureerd. We zijn op zoek naar een oplossing en zullen eventuele te veel betaalde kosten verrekenen met de bondscontributie van het volgende kwartaal.

Mochten hier problemen door ontstaan of als hier vragen over zijn, neem dan contact op met de verenigingsmanager verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl

Reageer