Incasso april

Dit weekend zullen de facturen worden verstuurd voor de incasso van april. We willen grote dank uitspreken voor jullie steun en het blijven betalen van de contributie. Dat doet ons en vooral het voortbestaan van de club erg goed.

Ondanks onze lobby hebben we nog steeds geen toezegging van tegemoetkoming van grote posten. We hebben inmiddels wel wat onkosten kunnen voorkomen en houden dit nauwgezet bij. Zodra we ook duidelijkheid hebben over onze laatste lopende vragen voor tegemoetkoming, zullen we de som opmaken en een korting verrekenen met de contributie van mei of juni.

met vriendelijke groet,

bestuur Turnstad Groningen

Reageer