In het nieuws

Dat wij een nieuwe club vormen, hebben wij natuurlijk zoveel mogelijk verspreid.
Lees hieronder het volledige persbericht dat is verstuurd naar diverse media.

De linkjes verwijzen naar plaasting van een leuk stuk over de fusie


Drie historische verenigingen fuseren tot Turnstad Groningen

Gezamenlijk zijn GVAV Rapiditas, GV Olympia en CSV Kracht & Vriendschap 345 jaar oud. GVAV Rapiditas is met 99 jaar de jongste van de drie, maar duidelijk moge zijn dat deze verenigingen allen een lange historie met zich meedragen. Een fusie naar een nieuwe vereniging was dan ook niet zomaar beslist.

Hoewel in het verleden de verenigingen niet alleen gymnastiek beoefenden (GVAV Rapiditas is bijvoorbeeld nog steeds een bekende naam binnen het voetbal in Groningen) en er gaandeweg heel wat veranderingen zijn geweest, hebben de drie turnverenigingen decennialang naast elkaar bestaansrecht gehad in de stad Groningen. Elke vereniging kent stappen van zowel het toevoegen van disciplines als het afstoten ervan, net als het afsplitsen van een afdeling of juist het toevoegen van enkele groepen van noodlijdende clubs. Jarenlang had elke vereniging haar eigen cultuur en aanpak en werden sommige wijken bediend met verschillende disciplines.

De laatste jaren werd het verschil echter steeds kleiner doordat er meer kader werd uitgeleend om tekorten op te kunnen vullen. De besturen zochten elkaar steeds meer op voor het sparren over problemen en uitdagingen en om te kijken waar mogelijk de handen ineen geslagen konden worden.
Dit alles kwam in een stroomversnelling toen duidelijk werd dat met de aanbouw van een nieuwe locatie voor het Noorderpoort College een turnhal gerealiseerd kon gaan worden. Er werd een stichting opgericht die namens de drie verenigingen kon optreden naar zowel het Noorderpoort toe als de gemeente Groningen die een deel van de exploitatie van de sporthallen op zich heeft genomen. Werkgroepen werden gevormd om goed stil te kunnen staan bij alle facetten van de komst van de turnhal en daar werd de eerste mix gelegd van kader, besturen en vrijwilligers.

Uiteraard werd er in de voorbereiding wel eens gesproken over het volledig samengaan met elkaar, maar niet iedereen was daar al klaar voor en de verenigingen wilden daarin ook niets forceren. Zo gebeurde het dat de drie verenigingen ieder hun eigen rooster hadden in de turnhal toen deze in januari 2019 betrokken kon worden. Achter de schermen hadden de bestuursleden wel dezelfde regels opgesteld zodat er geen verschil meer zou zijn in de hoogte van de contributie, maar de leiding gaf er nog de voorkeur aan om hun eigen groepen te behouden en met hun eigen collega’s samen te werken.

Tot ieders verbazing en grote verrassing was het hetzelfde kader dat in maart al voorstelde om samen te gaan in de turnhal. Op de werkvloer wisten de collega’s van de drie clubs elkaar te vinden en kwamen ze erachter dat ze allemaal het zelfde doel hadden waarin ambities nauw met elkaar overeen kwamen. Zo gebeurde het dan ook dat al in de zomer van 2019 de selectieleden van de drie verenigingen werden samengevoegd en werden ingedeeld naar niveau met daarop een mix aan leiding. Dit was voor iedereen even wennen, maar al snel wierp het voor iedereen vruchten af. De besturen wilden niet achterblijven en initieerden de daadwerkelijke fusie.

Op 8 januari werd er door alle leden unaniem voor de fusie gestemd. Een heugelijke gebeurtenis die dit jaar op diverse manieren gevierd zal worden. Turnstad Groningen is met ongeveer 1400 leden een club waar men niet meer om heen kan in de stad. Op 21 verschillende plaatsen in en om de stad wordt er les gegeven in peuter & kleutergym, recreatiegym, selectieturnen, ritmische gymnastiek zowel recreatief als selectie, acrogym en freerunning. Daarmee is het de grootste gymnastiekvereniging van het noorden en heeft de club een plaats verworven in de top tien van grootste gymnastiekverenigingen in Nederland. Dit was geen doel op zich, maar een neveneffect waar de club toch best trots op is.

Voorop blijft echter het plezier in bewegen staan voor iedereen die recreatief wil sporten of zich wil meten op regionale en nationale wedstrijden. Want beweging is goed voor jong en oud zowel in de figuurlijke als letterlijke betekenis ervan!

Reageer