Op 8 januari 2020 stemden de leden van GV Olympia, GVAV Rapiditas en CSV Kracht & Vriendschap Groningen unaniem voor een fusie. Dit was het officiele startsein voor de nieuwe club Turnstad Groningen. Niet snel daarna tekenden de besturen van de drie voormalige Groninger gymnastiekverenigingen de fusieakte waarmee Turnstad Groningen bij de Kamer van Koophandel ingeschreven kon worden en bestaansrecht kreeg. Bij de inschrijving is met terugwerkende kracht 1 januari 2020 aangehouden als oprichtingsdatum. Een verse start voor een grote club in de stad Groningen!

De fusie is in samenwerking met Bosscher Janssens notarissen tot stand gekomen die ons vakkundig in het proces hebben begeleid.

Met de oprichting van Turnstad Groningen werd tevens de opheffing geregeld van Olympia, Rapiditas en Kracht & Vriendschap. Samen hadden deze clubs 345 jaar aan historie waarbij GVAV Rapiditas met 99 jaar de jongste van de drie was. Deze historie blijft natuurlijk altijd voorbestaan als voorgeschiedenis van Turnstad Groningen en willen we niet onbenoemd laten. Daarom vind je op deze pagina een link naar de bewogen historie van elke club afzonderlijk