Op 21 januari 1890 wordt de Groninger gymnastiek- en schermvereniging opgericht. De vereniging is voor heren en jongens van 16-18 jaar. Pas in 1896 werden de statuten koninklijk goedgekeurd.
De gymnastiekleider was tevens de directeur van de vereniging. De sportzaal stond aan de Parklaan. Er werd alleen gewerkt aan rekstok en ringen. In 1895 werden een paard en een parterre brug aangeschaft.

De heren droegen een clubkostuum:
een witte tricot met lange mouwen,
een blauwe sjerp met zilveren franje,
korte witte broek met pijpen net over de knieën,
Witte kousen en witte pantoffels

In die tijd bedroeg de contributie 40 cent per maand. Bij verzuim van een les of zelfs wanneer je te laat was moest je een boete  van 5 cent betalen. De deur ging na het begin van de les op slot.

De eerste demonstratie van Olympia was tijdens de intocht van de koninginnen Emma en Wilhelmina (21-06-1892). Hiervoor werd het vaandel aangeschaft.

De vereniging wordt uitgebreid met een roei-afdeling. Ook atletiek, vuistbal en slingerbal kwamen op het programma. 2 turners komen in 1903 in de nationale turnploeg. Tot 1910 worden er veel medailles gewonnen. Daarna ondervindt Olympia tegenslag door WO-1 en de opkomst van atletiek-, wieler- en voetbalverenigingen. In 1918 wordt Olympia de Groninger gymnastiek- en atletiekvereniging. Ook komt er een zwemafdeling. In 1928 wordt een spelcommissie opgericht voor handbal(vuistbal en slingerbal). Tevens ontstaat een kabouterafdeling voor de gymnastiek.

Tijdens WO-2 wordt de sportzaal bezet door de bezetter. Een deel van de materialen is uit de zaal gehaald en gered. In 1943 werd een selectiegroep opgericht. De padvinders werden tijdelijk lid van Olympia. Er waren op dat moment meer dan 500 leden.

Het 60-jarig bestaan werd groots gevierd in de schouwburg met onder andere:
„ een herendiner,
„ clubwedstrijden voor kabouters en adspiranten,
„ een adspirantenfeest,
„ Keur-turn-avond,
„ internationaal handbaltoernooi,
„ noordelijke veldloopkampioenschappen,
„ handbaltoernooi voor adspiranten,
„ nationale baan (atletiek) wedstrijden,
„ pinsterkamp naar Schier

Olympia bestaat in 1955 nog uit een handbal- en gymnastiekafdeling. Omstreeks 1970 had het bestuur van Olympia grootse plannen.
Nieuwe afdelingen waren: badminton, atletiek, volleybal en basketbal. Er werden een manager en twee trainers aangesteld. Er ontstond een fusie met de basketbalclub Boreas/Whitesocks.
Na een financiële situatie is de omni-vereniging ontbonden en ging de afdeling gymnastiek zelfstandig verder.
In 2018 is Olympia een vereniging met ongeveer 350 leden bestaande uit een turn, acro en volleybalafdeling

Op de oude Facebookpagina van GV Olympia zijn nog wat leuke foto’s terug te kijken