Op 26 januari 1921 werd in een gecombineerde ledenvergadering van de voetbalvereniging GVAV en de atletiekvereniging Rapiditas besloten samen te gaan onder de naam Groninger Voetbal en Atletiek vereniging “GVAV Rapiditas”. In de begin tijd werd binnen de vereniging ook aan boksen, zwemmen, rugby en wandelen gedaan. Deze laatste activiteiten waren echter geen lang leven beschoren.

In september 1921 werd begonnen met serieuze gymnastiek oefeningen. Er werd begonnen met een tiental heren en ongeveer 15 aspiranten. In 1945 waren dat 96 heren en 183 aspiranten. Gymnastiek wist zich te handhaven en groeide uit tot een sterke en bloeiende afdeling. De aanstelling van de heer B.G.C. Kuitert tot directeur in september 1922 is van grote invloed geweest.

In begin 1923 werd in het Concerthuis (stond in de Poelestraat) een Soirée Gymnastique gegeven. Dit was in feite de eerste uitvoering. Te zien was hetgeen jonge gymnasten konden bereiken. Daarna werden deze uitvoeringen in de Harmonie vanaf 1924 een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor alle leden van de vereniging. Bij de uitvoeringen van gymnastiek verzorgde een 6 mans dansorkest onder leiding van Ab Verwer de muziek. Een ander hoogtepunt was het behalen in 1923 van de eremedaille van Hare Majesteit de Koningin voor de keurploeg vrije oefening. Na deze prestatie was deze keurploeg een veel gevraagde gast bij demonstraties.

In 1933 werden de eerste successen gehaald bij de Steenwedstrijden, de kampioenschappen van de Turnkring Groningen. Twee van de drie stenen met de kampioenen zijn nog te vinden in de bovenzaal van de sporthal in Vinkhuizen. Enkele van de kampioenen van GVAV waren:

Siep Hesling, Ren Fröhling, J. Meiners, J. Stokroos, D. Harings, G. Timmermans, E. Visscher, J. Gietema, M. Saan, K. Helder, A. de Jong (1948), G. Eiking. Turners van GVAV werden ook vaak uitgenodigd voor het keurkorps van de Turnkring Groningen.

In 1947 had GVAV Gymnastiek een sterk turners bestand en zeer grote jeugdafdeling. GVAV Rapiditas nam een grote plaats in de Groninger gymnastiekwereld.

De afdelingen hadden een eigen bestuur. Boven deze besturen kende de vereniging een hoofdbestuur, waarin 2 vertegenwoordigers van het afdelingsbestuur. In 1961 zaten namens gymnastiek de heren Ensing en Kruizinga in het hoofdbestuur. In 1971 waren de heren Ensing en Huizenga de vertegenwoordigers van de afdeling Gymnastiek.

Bij het volgend jubileum in 1981 waren de afgevaardigden van gymnastiek de heer R.v.d. Bos en mevr. A. Luttje.

In 1971 werd de vereniging open gesteld voor vrouwen en de afdeling gymnastiek wist zich op zeer korte termijn te versterken met een aantal damesleden. In dat zelfde jaar werd besloten dat de afdelingen meer zelfstandigheid kregen en acties mochten ondernemen teneinde hun financiële posities te verbeteren, maar de zogenaamde drie eenheid bleef gehandhaafd (voetbal, atletiek en gymnastiek). Op 11 april 1980 werd het duizendste lid van de vereniging ingeschreven en dat was de 9-jarige gymnaste Marianne Puma. Zij kreeg een jaar gratis lidmaatschap aangeboden en een volledig turn uitrusting.

Vanaf 4 oktober 1993 werd een onderzoek ingesteld om de omni vereniging om te bouwen tot een federatie. De bestaande afdelingen zouden een eigen rechtsvorm krijgen. Deze ombouw heeft inderdaad plaats gevonden en is er nu GVAV Rapiditas gymnastiek met een eigen bestuur, dat geheel zelfstandig kan handelen.

Nog even terug naar de geschiedenis. De afdeling heeft een afdeling gehad voor heren op leeftijd onder de naam Bronbekers. Zij demonstreerden hun kunnen op de jaarlijkse uitvoeringen. Een groep van deze heren deden aan vuistbal en aan volleybal. Deze laatste groep is nog tot in de jaren 2000 doorgegaan.

Binnen de afdeling was er een trampoline groep, die ook successen boekte en demonstraties gaf. Een van beste springers is op weg naar het Nederlands kampioenschap om het leven gekomen. De welbekende Arnold de Jong die in de zelfde auto zat werd gewond. Enkele namen van springers: Wim Bekkering, Harm Schuiten, Rolf Saan, Johan van Ingen en Dorothea Piek. Op 14 mei 1994 organiseerde GVAV het Nederlands kampioenschap trampoline springen in de Martinihal.

Vele voetballers van GVAV Voetbal zijn in hun jeugd lid geweest van gymnastiek, omdat men toen nog geen lid van de KNVB kon worden en niet uit kon komen in wedstrijden.

Dames van het eerste uur waren Marjan en Janny Bolhuis. Sjoerdje Tigchelaar (geen familie), Marjo de Jong, Marjan Tak. Marjo is later ook leidster geworden en was vele jaren verbonden aan GVAV. Janny Pieters heeft deelgenomen aan het nationaal kampioenschap. Later bleek ook haar dochter Joyce een goede turnster te zijn. In een GP-wedstrijd afdeling keurturnen legde zij beslag op de eerste plaats. Naast het bestuur kwam er een ouder commissie. Het doel daarvan was om de jeugdleden te betrekken bij activiteiten, die niet direct betrekking hadden op gymlessen. O.a. werd mee gedaan aan de avond vierdaagse.

Het gaat in dit kader ter ver om alle namen te noemen van turners, turnsters en bestuursleden. Wel mag nog even vermeld worden dat Ellen ten Damme, een alles kunner, ook lid van GVAV is geweest. Ook niet onvermeld mag blijven dat er een ook nog een huisvrouwen groep is geweest.

Indien u kunt moet u het jubileumboek GVAV Rapiditas 1951-1996 eens doorlezen of nog beter, zien dat u ergens een exemplaar op de kop tikt.

Jim Tigchelaar, september 2011.

Op de Facebookpagina van GVAV Rapiditas kan je leuke foto’s terug kijken van de laatste jaren van de vereniging