De eerste christelijke gymnastiekvereniging van de stad heeft moeten opboksen tegen de toen heersende overtuiging dat sport niets was voor jongelui. Toch zette men door en ontstond Kracht & Vriendschap op 4 maart maart 1904. Eerst als afdeling van de jongensvereniging, maar vanaf 1909 op eigen benen.

Gymnastiek maakt zowel de spieren als ook de geest krachtig. Samen bezig zijn met een sport in clubverband zorgt voor veel vriendschap. Vandaar dat werd gekozen voor de naam Kracht en Vriendschap (KV).

In 1909, ten tijde van het eerste lustrum, werden voor het eerst vrouwen toegelaten tot de vereniging. Veel leden waar daar zeer over te spreken, getuige de vele huwelijken die in de vereniging werden gesloten. In 1913 volgde de toelating van aspirant-leden, waardoor de vereniging een enorme groei doormaakte.
KV onderhield nauwe banden met andere christelijke verenigingen in het land en behoorde tot de 11 verenigingen die op 26 maart 1910 het Nederlands Christelijke Gymnastiek Verbond oprichtte. KV is sindsdien één van de steunpilaren gebleven. Karel Duiker, lid en voorzitter van KV, werd in 1921 zelfs gekozen tot voorzitter van de bond.
In 1920 werd met drie andere verenigingen het Noordergewest opgericht. KV maakte veel propaganda voor de sport en dit leidde tot de oprichting van nieuwe verenigingen rondom Groningen waarbij KV actief betrokken was. In die tijd voerde wat grootte betreft KV de boventoon in het christelijke verenigingsleven van Groningen. Het was niet altijd peis en vree. In 1920 richtten enkele leden Excelsior op omdat men het niet eens was met de gevolgde godsdienstige koers. Op 4 maart 1926 wordt het 25-jarig jubileum gevierd met een uitvoering in “de Harmonie”. Later volgden nog vele uitvoeringen in dit gebouw.

Gymnastiek en de andere afdelingen 
Een van de leiders van het eerste uur, de heer Groenman, heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van gymnastiek. Hij had zeer moderne opvattingen en in 1935 plaatste hij al het nummer modern vrouwenturnen op het programma van de jaarlijkse uitvoering in de Harmonie. Door zijn baanbrekende werk heeft men meer inzicht gekregen in het belang van lichamelijke opvoeding.
KV was ook veelzijdig. In 1921 werd er een afdeling voetbal opgericht, gevolgd door een afdeling korfbal. Later volgden Atletiek, zwemmen, volleybal, handbal en zelfs toneel. In verschillende disciplines werden vele prijzen gewonnen.
Het Tamboer- en Pijperscorps ging vanaf 1935 voorop bij marsen, optochten en uitvoeringen en vormde een onlosmakelijk geheel met de vereniging tot in de zeventiger jaren

De oorlogsjaren
In het begin van 1942 werd de vereniging ontbonden omdat geweigerd werd zich in te laten schrijven bij de cultuurkamer van de Duitsers. Door privélessen van de leiding bleven te leden toch komen en werd de vereniging in stand gehouden. Al op 15 april 1945 kwam het bestuur weer bijeen.

Na de oorlog
Na de oorlog kende de vereniging hoogtijdagen met op een gegeven moment ongeveer 1200 leden. De jaarlijkse uitvoeringen in de Harmonie waren keer op keer succesnummers. Het 50-jarig jubileum vond plaats op zaterdag 6 maart 1954 en rond diezelfde tijd werd een nieuw toernooi in het leven geroepen: de huisvaders en -moeders volleybaltoernooi. Halverwege de jaren 60 ging CJO op in Kracht en Vriendschap en nadat Excelsior van het toneel verdween rond 1990 bleef KV als enige christelijke gymnastiekvereniging over in de stad Groningen.
Met Boele de Wind als nieuwe hoofdtrainer waaide er een ander wind en werden er vele prijzen gewonnen bij de landelijke bondskampioenschappen. Ook werden feestdagen zoals Koninginnedag en het Gronings Ontzet opgeluisterd met optochten en demonstraties van KV. Tot op de dag van vandaag zijn de turnpieten in de optocht van Sinterklaas leden van KV. Er heerste een hechte sfeer binnen de vereniging en er werd een jeugdbestuur opgericht. Dit is vele jaren actief geweest en organiseerde kampen, sport- en speldagen en sinterklaasfeesten. Verder werd er naast wedstrijden ook meegedaan aan bondsdemonstraties en scala gymnastica’s.

De laatste 10 jaren van de 20e eeuw
Halverwege de jaren 90 kende de vereniging nog een bestuurscrisis, maar gelukkig is daarna de rust teruggekeerd en gaat het weer goed met de vereniging. Eind jaren negentig fuseerde de KNGCV met de KNGB tot de KNGU. Voor KV een verandering, maar na het verdwijnen van vele afdelingen een een stabiele 300 leden was het niet klein te krijgen.

De 21e eeuw
Op 6 maart 2004 werd het 100-jarig jubileum groots gevierd in het Paviljoen Stadspark en een uitvoering in november van dat jaar. De vereniging beleefde een stabiele tijd tot in 2014 Kracht en Vriendschap samenging met Hoogkerk. Dat vergrootte de vereniging van 400 naar ineens 650 leden en naast turnen kwam dans weer ten tonele. In datzelfde jaar werd een sportimpuls aangevraagd om Freerunning op te zetten wat ook een enorme groei betekende met in ruim 2 jaar tijd nog eens 200 leden extra en er werd een Acrogroepje opgezet en vorig jaar kwam ook Ritmisch Gymnastiek daarbij waardoor we ineens toch weer meerdere disciplines aanbieden. Deze explosieve groei leidde tot een professionaliseringsslag met deze nieuwe website als onderdeel daarvan

Met veel enthousiasme en inzet werd Kracht & Vriendschap Groningen meer dan 115 jaar gedragen door een groep vrijwilligers die veel tijd in de vereniging steken en inzien dat de sport verbroedert met als doel iedereen die dat wil te kunnen laten sporten en bewegen en te ontdekken hoe leuk de gymnastische sporten kunnen zijn.

Op de Facebookpagina van Kracht & Vriendschap kan je foto’s terugkijken van de laatste jaren van de club