Sporten en grensoverschrijdend gedrag. Ze zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben. Maar helaas is dat niet waar. Ook binnen de sportwereld vinden incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen, pesten, bedreigingen, discriminatie, mishandeling en belediging. Lees hier de uitgebreide omschrijving van wat we onder grensoverschrijdend gedrag verstaan.

Gedragscode sportuitvoerders Turnstad Groningen

Turnstad Groningen hanteert een gedragscode voor alle betrokkenen die namens de vereniging Turnstad Groningen het sportaanbod uitvoeren. Deze gedragscode en -regels zijn bedoeld ter bescherming van de leden maar ook om te voorkomen dat een trainer / begeleider / bestuurder of anderszins betrokkene (wellicht onder valse beschuldigingen) in diskrediet wordt gebracht. Lees hier de opgestelde code

Algemene gedragsregels

Naast deze gedragscode heeft Turnstad Groningen ook een aatal algemene gedragsregels opgesteld. Wij vragen van alle trainers, begeleiders, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels. Lees hier de opgestelde regels. 

Vertrouwenspersoon

Als vereniging hebben wij ook een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kan haar contacten als je niet met je verhaal naar iemand binnen de vereniging kan en/of durft.

VOG

Voor al onze bestuursleden, verenigingsmanagers, (hoofd)leiding en vaste vrijwilligers vragen wij een VOG aan.