Geen wedstrijden, activiteiten en lessen van 13 maart t/m 31 maart

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft Turnstad Groningen gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNGU (koninklijke Nederlandse Gymnatiek Bond) heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle deelnemers is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNGU geeft aan nog niet te kunnen overzien tot wanneer we de hinder van het coronavirus zullen ondervinden en niet gelijk met een nieuwe wedstrijdplanning te beginnen. Het streven is wel om een nieuwe planning te maken, maar er kunnen geen garanties worden afgegeven.

Aansluitend op de landelijke maatregelen adviseert de KNGU haar verenigingen per direct alle gymnastiekactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc.) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Turnstad Groningen volgt dit advies op wat betekent dat met ingang van 13 maart t/m 31 maart alle lessen zullen vervallen.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Turnstad Groningen ondersteunt deze doelstelling, net als de KNGU, NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat Turnstad Groningen zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

Bestuur Turnstad Groningen

Reageer