Financiele situatie

Na een roerige en spannende tijd kunnen we stellen dat weer op de goede weg zijn. We hebben een aantal kosten kunnen reduceren en hebben tevens wat nieuwe inkomsten kunnen genereren. De hoeveelheid aanvragen voor proeflessen biedt ook perspectief voor de toekomst want de verwachting is dat we snel weer mogen groeien naar het oude aantal leden. Hoewel de zorgen nog niet voorbij zijn, kijken we wel met goede hoop naar de toekomst.

Hieronder hebben we getracht de belangrijkste wijzigingen weer te geven

Reductie in kosten

  • Niet rendabele lessen samengevoegd of geannuleerd
  • Besparing op loonkosten door andere keuzes te maken
  • Afstoten van een zaal die we 24/7 huurden, maar te weinig bezet hadden en veel onderhoud nodig had
  • Het nieuwe ledenadministratiesysteem, maakt dat we o.a. minder services hoeven af te nemen van het incassobureau waarmee we samenwerken

Generatie van (extra) inkomsten

  • Acties zoals de koekactie, de grote club actie en inzameling van petflessen
  • Activiteiten zoals de instuif van de zomer in de turnhal waar we ook een subsidie voor hebben aangevraagd, maar ook deelname aan de nationale sportweek en sporthopper
  • Verhogen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden
  • Administratieve bijdrage voor aanmaningen en in-gebreke-stellingen
  • Aanvraag TVL, al is deze nog niet definitief goedgekeurd

Verder zijn we op dit moment nog bezig met de inventarisatie van mogelijke (extra) fondsen en subsidies voor de aanschaf en renovatie van nieuw materiaal net als dat we in gesprek met het NOC NSF kijken naar mogelijkheden voor subsidies voor bijscholingen van onze leiding en vrijwilligers alsmede gesprekken met de gemeente wat betreft ondersteuning.

Reageer