Turnstad Groningen is natuurlijk nog niet zo oud, maar heeft wel een lange historie vanuit de 3 clubs waaruit het is ontstaan. Daardoor zijn er enkele ereleden die een belangrijke rol hebben gespeeld in het verleden van de gymnastieksport in Groningen.

Omdat er meer mensen zijn die de club een warm hart toedragen zullen we vanaf nu ook leden van verdienste gaan benoemen. Zie hieronder het reglement daarvoor:

Criteria voor Lid van Verdienste

  • Langdurig lid zijn van de vereniging
  • Langdurig actief (in diverse functies) zijn als verenigingsman/-vrouw.
  • De inzet die voor de vereniging gedaan is, moet belangeloos zijn.
  • Betrokkene dient met zijn verrichtingen van betekenis te zijn geweest.
  • Betrokkene moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot verbetering / vernieuwing van het beleid.
Procedure / Voordracht
Tot het indienen van een voordracht tot Lid van Verdienste zijn alle (bestuurs)leden van Turnstad Groningen individueel bevoegd. Voordracht dient te worden gestuurd naar de Secretaris voorzien van duidelijke en objectieve argumenten. Het Bestuur en de Ledenvergadering is beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot Lid van Verdienste.
Procedure / Beoordeling
– Het bestuur beoordeelt / toetst niet alleen of de voorgestelde kandidaat aan bovengenoemde criteria voldoet maar gaat ook na of er bezwaren bestaan tegen het voorstel.
– Indien het bestuur (stemming in meerderheid) akkoord gaat met de voordracht, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
– Het Bestuur en de Ledenvergadering is beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot Lid van Verdienste.
– Indien het bestuur / de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing.
Resultaat benoeming
– Lid dient wel lid te zijn van de vereniging om het predicaat Lid van Verdienste te behouden.
– Indien betrokkene wordt benoemd tot erelid, vervalt automatisch het lid zijn van verdienste.
– Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan leden van verdienste een draagspeld worden uitgereikt.
Reglement Ereleden en Leden van Verdienste –
De Ledenvergadering (meerderheid van stemmen) en het Bestuur (bij meerderheid van stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het “Lid van Verdienste” te ontnemen.

Galerij van ereleden van Turnstad Groningen: 
Frits van der Heide
Roelf Stoter
Jan Offereins
Lies Hoexum
Nynke van der Schaar
Ina Middelburg
Peter Koopmans

Galerij van leden van verdienste van Turnstad Groningen:
Anette Buisman
Esther Buisman
Monique Reinek
Gea van der Heide
Johanna van der Velde
Will Hoeijmakers
Ingrid Douma
Jantien Hermsen
Trientje ter Steege
Daphne Veldman