Dringend juryleden gezocht verschillende disciplines

Beste ouders en leden, 

Doen de wedstrijdsporters van Turnstad Groningen volgend seizoen weer buiten mededinging mee of worden ze helemaal van wedstrijddeelname uitgesloten? Een mogelijkheid die wij absoluut niet graag zien, maar een situatie die dit seizoen wel bijna aan de orde bleek!

De vereniging (trainers, verenigingsmanagers, bestuur) heeft fouten gemaakt waardoor onlangs leek dat een aantal heren turners niet mee mochten doen aan de wedstrijden. Ondanks alle inspanningen om de beslissing om te buigen leek deze vast te staan, maar gelukkig is het afgelopen week toch teruggedraaid. Feit blijft dat Turnstad Groningen op dit moment maar 1 actief jurylid voor het herenturnen heeft, slechts 5 voor het damesturnen en bij de acro en ritmisch gymnastiek is alleen leiding en wedstrijdleden ook jurylid wat op wedstrijden niet altijd praktisch is. Hiermee worden de problemen rondom het aanleveren van juryleden om aan wedstrijden mee te mogen doen dus niet opgelost.

Daarom nu een dringende oproep wie er op gaat staan en zich aanmeldt om een juryopleiding voor te gaan volgen. Ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, leden van 16+. Iedereen die een steentje wil bijdragen wordt hierbij uitgenodigd de uitdaging aan te gaan. Bij genoeg animo gaan we organiseren dat naast het online aanbod ook gezamenlijke lessen/ momenten worden ingepland om te helpen het jureren in de vingers te krijgen net als oefenmomenten in de zaal. 

De KNGU stelt als vereiste voor deelname aan wedstrijden dat je per aantal deelnemers ook een aantal juryleden moet aanleveren. Dit geldt voor ieder niveau en dus hebben wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor volgend seizoen nodig:

  • Herenturnen: 6 (nu slechts 1)
   onderbouw 4 juryleden
   bovenbouw 2 juryleden
  • Damesturnen 19 (nu slechts 5 en 4 in opleiding)
   Middenbouw niveau 4: 2 juryleden
   Middenbouw niveau 5:  3 juryleden
   Middenbouw niveau 6: 2 juryleden
   Bovenbouw 2e divisie: 2 juryleden
   Bovenbouw 3e divisie: 4 juryleden
   Bovenbouw 4e divisie: 4 juryleden
   Bovenbouw 5e divisie: 2 juryleden
 • ritmisch gymnastiek: 2 juryleden
 • acro : 2 juryleden

Dit is het minimale, dus als er meer mensen opstaan kunnen daarmee ook de lasten gedeeld worden en hoef je als jurylid niet elke wedstrijd aanwezig te zijn.

Wanneer er niet voldoende mensen opstaan is de kans zeer groot dat er weer (een aantal) wedstrijdsporters niet of niet op normale wijze aan wedstrijden kan deelnemen. Laten we dat met ons allen voorkomen!

Mail naar verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl voor meer informatie

Bestuur, verenigingsmanagers en trainers
Turnstad Groningen

Reageer