Ritmische gymnastiek is een elegante gymnastieksport waarin danspassen en lichaamselementen gecombineerd worden in een oefening op muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen: een bal, hoepel, lint, touw en knotsen. Het is ook mogelijk om een oefening zonder materiaal te doen.

RG kan op recreatief- en wedstrijdniveau worden uitgevoerd. In de lessen wordt er gewerkt aan het aanleren van basiselementen en worden materiaaltechnieken aangeleerd. Het plezier in de sport staat hierbij voorop. Daarnaast besteden we aandacht aan lenigheid en kracht, waarbij we veelal gebruik maken van muziek. Je bent welkom voor een proefles!

Lesrooster 2023/2024

Table Plugin

Bekijk hier het lesrooster van andere sportdisciplines die we aanbieden

Laatste nieuws