coronavirus in Nederland

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leden,

Zoals jullie ongetwijfeld weten, zijn er in Nederland patiënten met het coronavirus. Dit roept bij veel mensen vragen op over hoe nu gehandeld moet worden en of de leden nog naar de sportclub kunnen gaan.

Op het moment dat wij deze brief schrijven nemen wij geen maatregelen om de sportlessen te sluiten. Het bestuur van Turnstad Groningen volgt de voorschriften die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD worden gegeven. Wij verwijzen jullie voor je vragen graag naar de website van het RIVM. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Wij hopen en spreken de wens uit dat het virus geen hinder voor de sport, de leden en ouders zal geven.

Als wij onverhoopt toch over moeten gaan tot andere maatregelen, dan nemen wij wederom contact op met jullie

Met vriendelijke groet,
Bestuur Turnstad Groningen

Reageer