Protocol automatische incasso contributie

  • De contributie en/of andere inningen worden aan het einde van de maand geïncasseerd. Je ontvangt een aantal dagen voor incasso per email een factuur met de specificatie van het te incasseren bedrag. Er zijn 10 incasseringsmomenten. In de maanden juli en augustus waarin nagenoeg geen lessen zijn, wordt niet geincasseerd.
  • Mocht het bedrag niet geïncasseerd kunnen worden (stornering), dan volgt een herinneringsfactuur met een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Als de herinneringsfactuur niet tijdig wordt betaald, volgt een tweede herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Wordt deze tweede herinneringsfactuur niet betaald, volgt er nog één herinnering per email vanuit incasso@turnstadgroningen.nl
  • Daarna zal de factuur bij een incassobureau neergelegd worden ter vordering. Eventuele incassokosten komen op rekening van de betaler.

 

Protocol handmatige betaling contributie

  • De leden die ervoor gekozen hebben zelf de contributie over te maken, ontvangen aan einde van de maand per email een factuur met de specificatie van het te betalen bedrag. Deze moet binnen 14 dagen voldaan worden.
  • Als de factuur niet tijdig wordt betaald, dan volgt een herinneringsfactuur met  een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Als de herinneringsfactuur niet tijdig wordt betaald, volgt een tweede herinneringsfactuur met wederom een betalingstermijn van 14 dagen.
  • Wordt deze tweede herinneringsfactuur niet betaald, volgt er nog één herinnering per email vanuit incasso@turnstadgroningen.nl
  • Daarna zal de factuur bij een incassobureau neergelegd worden ter vordering. Eventuele incassokosten komen op rekening van de betaler.

 

Protocol contributie Jeugdsportfonds

Voor leden die via het Jeugdsportfonds (JSF) of Stichting Leergeld lid zijn, geldt een ander protocol. Deze leden zijn- of worden hier separaat over geïnformeerd.