Word je lid van Turnstad Groningen dan berekenen we je contributie. Dit om de kosten van zaalhuur, uitbetaling van trainers, materialen etc. te kunnen dekken. Het bestuur heeft geen betaalde functie, maar behartigt de belangen geheel vrijwillig.

Wanneer je de contributie niet of lastig kan betalen, kijk dan bij financiële ondersteuning sportkosten.

De bondscontributie voor de KNGU wordt bij elk kwartaal opgeteld. Deze contributie zorgt ervoor dat onze leden zijn verzekerd, opleidingen goedkoper zijn, kunnen we deelnemen aan wedstrijden en zo zitten hier nog wel meer voordelen aan. In de maanden januari, april, juli en oktober zal de factuur dus iets hoger uitvallen. De bondscontributie geldt voor alle leden.

De contributie voor 2024 is:

Table Plugin

*Omdat met vele selectieturn(st)ers vele lesroosters worden gehanteerd geven we in deze tabel de tarieven weer per hoeveelheid trainingsuren. Het is echter niet mogelijk om de helft van de trainingen te volgen en daarmee een gemiddeld aantal uren te berekenen voor de contributie omdat het verleden heeft uitgewezen dat het vooral in de praktijk allerlei randproblemen opleverde. Er kunnen dus alleen volledige trainingen worden afgenomen, net als dat het aantal uren moet voldoen aan de minimale trainingseis van het niveau waarbij de turn(st)er is ingedeeld. In de turnhal werken we met vaste trainingstijden en trainingsdagen en gezien de hoeveelheid turn(st)ers en de verschillende lesroosters behorende bij de verschillende niveau kunnen we hier niet van afwijken