Word je lid van Turnstad Groningen dan berekenen we je contributie. Dit om de kosten van zaalhuur, uitbetaling van trainers, materialen etc. te kunnen dekken. Het bestuur heeft geen betaalde functie, maar behartigt de belangen geheel vrijwillig.

Wil je je aanmelden? Je mag eerst twee keer gratis komen proeven. Meld je van te voren wel even aan. Wil je lid worden, schrijf je dan via onze website in. Aan het einde van elke maand wordt de contributie geïnd via automatische incasso. Je krijgt altijd (via de bank) bericht over de exacte datum. De ondertekening op de inschrijvingskaart bij aangaan van het lidmaatschap dient tegelijk als machtiging voor de automatische incasso.

Wil je je lidmaatschap opzeggen?
Dat kan via het afmeldformulier. Je ontvangt altijd een bevestiging van je afmelding.

Betaling via JeugdSportFonds / St.Leergeld aanvragen
Wanneer je de contributie niet of lastig kan betalen, kan je een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld. Bij het aanmelden voor een proefles kan je aangeven dat je een kostenoverzicht wilt voor Stichting Leergeld en/of Jeugdfonds Sport. Er wordt daarna snel contact met je opgenomen over de werkwijze van de aanvraag. Meer info via fonds@turnstadgroningen.nl

De bondscontributie voor de KNGU wordt bij elk kwartaal opgeteld. In de maanden januari, april, juli en oktober zal de factuur dus iets hoger uitvallen. De bondscontributie geldt voor alle leden.

De contributie voor 2023 is:

WordPress Tables Plugin

*Omdat met vele selectieturn(st)ers vele lesroosters worden gehanteerd geven we in deze tabel de tarieven weer per hoeveelheid trainingsuren. Het is echter niet mogelijk om de helft van de trainingen te volgen en daarmee een gemiddeld aantal uren te berekenen voor de contributie omdat het verleden heeft uitgewezen dat het vooral in de praktijk allerlei randproblemen opleverde. Er kunnen dus alleen volledige trainingen worden afgenomen, net als dat het aantal uren moet voldoen aan de minimale trainingseis van het niveau waarbij de turn(st)er is ingedeeld. In de turnhal werken we met vaste trainingstijden en trainingsdagen en gezien de hoeveelheid turn(st)ers en de verschillende lesroosters behorende bij de verschillende niveau kunnen we hier niet van afwijken