Graag stellen wij je ons bestuur voor. Hoewel we meerdere afdelingen hebben is er één algemeen bestuur samengesteld. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en dus kan het zijn dat een reactie soms iets langer op zich laat wachten. Overigens verlopen alle vragen via de verenigingsmanagers: communicatie@turnstadgroningen.nl of verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl Zij zorgen dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Table Plugin

Michel Holzhausen, 50 jaar, voorzitter (midden)

Mijn naam is Michel Holzhausen, 50 jaar en wonend in Sappemeer. Momenteel ben ik werkzaam als sociaal innovator binnen de Tinten groep voor de gemeente Assen en diens inwoners. Een functie die pioniert op het gebied van ontwikkeling, samenhang en samenlevingsopbouw. Op enkele vlakken is het vergelijkbaar met de functie als voorzitter van Turnstad Groningen. Zoals het bijdragen aan onderlinge verbinding, ontmoeten en het stroomlijnen van beleid en vitaliteit in de dagelijkse praktijk. In het afgelopen jaar ben ik vanwege mijn dochter Feline in contact gekomen met het voorgaande bestuur en heb ik de voorzittersrol op mij genomen. Vanuit mijn rol ondersteun ik de vereniging in het voorzitterschap, het beleid en zie ik het als mijn taak om de interne samenwerking tussen de verschillende partijen die binnen de vereniging aanwezig zijn te bevorderen.

Edwin Hoek, 43 jaar, penningmeester (rechts)

Hoi, ik ben Edwin en ben in het dagelijks leven concerncontroller bij een grote zorginstelling in Noord-Nederland. Daarnaast probeer ik als afstudeerbegeleider bij de Hanzehogeschool nieuw financieel talent op te leiden. Mijn dochter Sophie traint bij de recreanten en van daaruit ben ik vorig jaar penningmeester bij de club geworden. Waarom? Vanuit het idee dat we het met z’n allen moeten zien te ‘rooien’ en ik hierin mijn steentje kan bijdragen bij de club. Mijn rol is om alles met een financiële consequentie te kunnen inschatten en daarnaast breng ik mijn ‘gezond boerenverstand’ in bij de bestuursvergaderingen.

Jason van Kampen, 57 jaar, secretaris (links)

Hallo, mijn naam is Jason en ik ben al jaren de secretaris van Turnstad Groningen. Mijn zoon Mark heeft jarenlang bij de sectie van Kracht en Vriendschap geturnd. Hij is nu trainer bij Turnstad Groningen. Via hem ben ik in het bestuur terechtgekomen. Ik verzorg de notulen van de vergaderingen. Ook organiseer ik sinds jaar en dag de Grote Clubactie. Met veel plezier help ik bij wedstrijden en andere activiteiten die georganiseerd worden. Het is fijn bij te kunnen dragen aan het plezier dat kinderen beleven aan de turnsport.