Naast onze vaste leiding hebben we ook een aantal assistenten. Zij zijn trouwe hulp en onmisbaar op de soms hele volle lessen!

In het kort is dit ons beleid qua assistenten en stagiaires: Vraag bij de verenigingsmanager of je stage kan lopen binnen de club of assistent kan worden bij één of meerdere groepen. Voor assistenten geldt dat ze zelf hun cursus moeten betalen. Als er 15 kinderen of meer op de les zitten is er plek voor 1 betaalde assistent. De vergoeding is afhankelijk van het niveau van de assistentencursussen die je hebt behaald, maar is nooit meer dan de wettelijke vastgelegde vrijwilligersvergoeding. Zit er al een betaalde assistent op de les waar je wilt helpen? Je mag zeker ook komen helpen, maar er is dan helaas geen ruimte om ook jou uit te betalen.

Voor stagiaires geldt dat we ruimte maken voor jou om je leerdoelen te behalen. We hebben geen vergoeding voor stage-uren.