Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die Turnstad Groningen een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kan je denken aan activiteiten voor de leden, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld reparatie/ vervanging van materiaal en ter ondersteuning van de vele bijkomende kosten voor de club voor de selectiesporters.

Wat krijg je hiervoor terug?

Vermelding van je naam op onze website (wanneer je dit wilt) en natuurlijk eeuwige dankbaarheid en roem. Daarnaast houden we je op de hoogte van het nieuws vanuit de club en nodigen we je minimaal eens per jaar uit voor een bijeenkomst van de club zoals bijvoorbeeld een feestelijke ledendag.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van Turnstad Groningen, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die Turnstad Groningen een warm hart toedraagt.

Belastingtechnische voordelen donateurschap:
Bij een periodieke overboeking van giften kan je in aanmerking komen voor aftrek bij de belastingdienst. Daarvoor moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vereniging heeft tenminste 25 leden
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegheid
  • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen
  • De vereniging is gevestigd in een Eu-land.
  • De vereniging levert geen tegenprestatie voor de gift
    (aan bovenstaande punten voldoet de vereniging allemaal)
  • De periodieke gift is vastgelegd in een notariële akte of met een overeenkomst
  • Giften die zijn gedaan voor het afsluiten van de overeenkomst tellen niet mee voor de aftrek
  • Voldoet de gift aan de voorwaarden van periodieke giften dan geld er geen drempel en maximumbedrag en mag u het gehele bedrag aftrekken

Hoe kan je lid worden?

Je kan lid worden door het aanmeldformulier  hieronder in te vullen:

Opgave Club van 50
Door het invullen van uw e-mailadres geef je toestemming aan Turnstad Groningen om je e-mailadres te gebruiken voor correspondentie met je
(zoals bijvoorbeeld het ontvangen van nieuwsbrieven en het oproepen voor een algemene ledenvergadering. Wens je de nieuwsbrieven niet meer te ontvangen dan kan je je ten alle tijden daarvoor uitschrijven via de knop unsubscribe onderaan de nieuwsbrief).
geef hier de datum op: DD-MM-JJJJ
Voor een correcte afhandeling van het lidmaatschap vragen we je deze te beeidigen voor uiterlijk 1 januari van elk jaar
Let op! dit bedrag komt over de donatie van 50 euro heen en wordt elk jaar geindexeerd door de KNGU. Zie https://turnstadgroningen.nl/contributie/ voor de hoogte van de bedragen
Alleen nodig als je ook lid wilt worden/ blijven de KNGU voor de automatische incasso. Vul anders nvt in
Alleen nodig als je ook lid wilt worden/ blijven de KNGU voor de automatische incasso. Vul anders nvt in
Als lid van de Club van 50
Mogen we je relatie en de reden van lid worden van de club van 50 delen op onze media?
Hier kan je bijvoorbeeld ook melden als je meer dan 50 euro per jaar zou willen doneren
Bezig met versturen