Als Turnstad Groningen zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Dat betekent dat al onze leden een kleine bijdrage betalen aan de KNGU (op de sociale media ook wel als Dutch Gymnastics bekend)

De bond regelt allerhande zaken voor ons. De bijdrage komt volledig daar aan ten goede. Hieronder enkele punten wat wij belangrijk vinden aan de bond en waar wij bijvoorbeeld ondersteuning bij krijgen:

 • ontwerpen en ontwikkelen van materiaal waarbij wordt gekeken naar een goede ontwikkeling voor het kind/ de leden net als blessurepreventie
 • collectieve verzekering die aanvullend werkt bij ernstige ongevallen ook voor leden en wettelijke aansprakelijkheid voor leiding en bestuur
 • opleidingseisen en -programma voor onze leiding dat wordt ingezet bij clubs aangesloten bij de KNGU
 • gratis opleidingen voor juryleden
 • ontwikkeling en opzet van een regionaal en nationaal wedstrijdsysteem
 • ondersteuning van bestuursleden en kaderleden qua ontwikkeling en advisering wat betreft juridische vraagstukken of onderwerpen als sociale wetgeving en arbeidsrecht
 • collectieve afspraken met Sena & Buma betreffende muziekgebruik voor vloeroefeningen en activiteiten
 • ontwikkeling van nieuwe programma’s zoals bijvoorbeeld nijntje beweegdiplomahttps://dutchgymnastics.nl/kngu/lidmaatschap/voordelen
 • We kunnen meedoen aan de wedstrijden en activiteiten georganiseerd door de KNGU
 • Train(st)ers kunnen gebruik maken van oefenstoflijnen en nieuw sportaanbod
 • Kortingen voor zowel de vereniging als leden bij de aanschaf van producten bij verschillende partners (zie ook sponsorpagina)