Bericht vanuit de incassoafdeling

Afgelopen vrijdag zijn de facturen voor de betalingsperiode februari 2020 per email verzonden. Alle facturen worden als pdf-bestand verzonden vanuit ons ledenadministratie systeem DigiMembers vanaf het emailadres NoReply_1027204@digimembers.nl.
Op de factuur is aangegeven dat, indien er sprake is van een automatische incasso, het bedrag omstreeks 26-2-2020 van uw rekening zal worden afgeschreven. Wordt deze tekst niet vermeldt op de factuur, dan dient u zelf de factuur over te maken op ons bankrekeningnummer. Heeft u geen mail met de pdf-factuur als bijlage ontvangen, dan kan het zijn dat het bericht in de spam-box van uw email terecht is gekomen. Voor vragen over de contributie en facturen kunt u ook altijd contact opnemen via incasso@turnstadgroningen.nl

Reageer