Belangrijk bericht vanuit het bestuur

Middels dit bericht willen we u op de hoogte brengen van de afwezigheid van onze verenigingsmanager en het vertrek van een aantal bestuursleden per 1 januari.

Onze verenigingsmanager heeft zich m.i.v. vandaag ziek gemeld. We kunnen nog geen inschatting maken hoe lang haar afwezigheid zal duren. Helaas heeft het bestuur op dit moment niet de capaciteit om dit gat op te vullen. De komende periode kunt u voor dringende zaken contact opnemen via bestuur@turnstadgroningen.nl.

Binnen het bestuur leggen per 1 januari zowel de voorzitter als de penningmeester hun taken neer. Voor beide is het moment aangebroken om het stokje over te dragen aan andere enthousiaste vrijwilligers.

Hierbij doen we een zeer dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden, en met name een penningmeester, komt het voortbestaan van de vereniging in gevaar. We hopen dan ook dat u zich aanmeldt om de vereniging uit de brand te helpen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuur@turnstadgroningen.nl.

Vele handen maken licht werk!

Bestuur Turnstad Groningen

Reageer