Algemene Leden Vergadering 9 september 20.00uur

Het bestuur van Turnstad Groningen nodigt hierbij alle ereleden,
leden van verdienste, leden, ouders van aspirant-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 september 2020.

De vergadering wordt dit jaar gehouden in de kantine van Sportcentrum Europapark, Helperpark 306 te Groningen.
De vergadering begint om 20.00 uur.

In verband met de maatregelen tegen het Corona Virus, willen we vragen uw komst vooraf te melden door een bericht te sturen naar verenigingsmanager@turnstadgroningen.nl 

 

Lees hier alvast het jaarverslag 2019 van Kracht & Vriendschap jaarverslag KV 2019
Net als de notulen van de ALV op 17 april 2019
en de Agenda voor 9 september 2020

Reageer