Via dit formulier kan je aangeven dat je (kind) niet naar de les kan komen.
We waarderen het als je aangeeft waarom je (kind) er niet bij kan zijn.

Afwezigheid
Dag van afwezigheid
Locatie van afwezigheid
Starttijd van de les waar je afwezig bent